Droga je svako psihoaktivno sredstvo prirodnog ili sintetskog podrijetla koje osoba uzima radi postizanja neke poželjne promjene psihičkog ili fizičkog stanja, a o kojem može postati ovisna.

Prema farmakološkom djelovanju droge dijelimo u šest osnovnih kategorija:

1. STIMULATIVNA SREDSTVA
Potiču aktivaciju.
Kokain, kofein, nikotin, amfetamin

2. DEPRESANTI
Snižavaju aktivaciju.
Barbiturati, sintetski sedativi, sredstva za spavanje, alkohol

3. NARKOTICI (OPIJATI)
Oslobađaju od boli i uspavljuju.
Kodein, morfiji, opijum, metadon, heroin

4. HALUCINOGENI
Iskrivljuju percepciju.
LSD, PCP (fenciklidin)

5. KANABIS
Različitog djelovanja (ponekad potiču, snižavaju aktivaciju, iskrivljuju percepciju)
Marihuana, hašiš

6. INHALANTI
Omamljuju.
Ljepilo, benzin, nitroksid, aromatski ugljikovodici