Opći cilj programa smanjenja šteta je smanjiti zdravstvene i socijalne posljedice uzimanja droga, povećati svjesnost ovisnika o odgovornosti za vlastito zdravlje i zdravlje drugih te smanjiti društvenu marginaliziranost ovisnika o psihoaktivnim tvarima.

Programi smanjenja štete provode se kroz niz aktivnosti:

 • podjelu štrcaljki i igala;
 • supstitucijske tretmane, tretmane i skrb vezane uz HIV/AIDS;
 • informiranje, educiranje i savjetovanje.

Politika smanjenja šteta od zlouporabe droga u svim aktivnostima temelji se na moralnim principima odnosa prema korisnicima koji podrazumijevaju:

 • osobni kontakt sa svakim korisnikom
 • anonimnost
 • povjerljivost
 • humanost
 • pragmatičnost
 • savjetovališta - mjesta gdje ovisnici mogu doći i dobiti sve informacije vezane uz njihov način života i bolest ovisnosti;
 • „drop in“ centri – mjesta u koja ovisnici mogu doći, istuširati se, promijeniti odjeću i pojesti topli obrok. Takvi programi nastali su u urbanim megalopolisima, gdje je prisutan velik broj ovisnika koji su beskućnici i provode život na ulici

Specifični ciljevi programa smanjenja šteta:

 • smanjiti rizik od predoziranja
 • smanjiti rizik i prevalenciju hepatitisa, HIV-a i spolno prenosivih bolesti (SPB),
 • povećati razinu znanja, informiranosti i svjesnosti o hepatitisu, HIV-u i spolno prenosivim bolestima (SPB), predoziranju, štetnom djelovanju droga na organizam
 • povećati motiviranost korisnika za testiranje i liječenje od hepatitisa i ostalih SPB
 • povećati motiviranost korisnika za korištenje zaštite od SPB
 • povećati motiviranost korisnika za uključivanje na liječenje ovisnosti
 • povećati motiviranost korisnika za školovanje, zapošljavanje i društveno djelovanje.