Prostorije Udruge Nada

ADRESA

Ul. Franje Petrića 3, 
23000 Zadar

E-MAIL

udruganada@gmail.com

TELEFON

023 324 692

MOBITEL

091 122 00 98

Logo

Udruga Nada

Ul. Franje Petrića 3, 
23000 Zadar

Upute kako do nas